สักการะหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ณ วัดป่าสัมมานุสรณ์

สถานที่ติดต่อ