ขึ้นภูชมทะเลหมอก ท้าลมหนาว ณ ภูลำดวน อ.ปากชม

สถานที่ติดต่อ